Muzeum Zbiory Marii Skalickiej

Bogata kolekcja książek - 3,5 tysiąca ekslibrisów! - i dzieł sztuki przekazanych przez fundatorkę, poszerzana później systematycznie o kolejne tematyczne eksponaty oraz nowe działy. Formalnie “Zbiory Marii Skalickiej” stanowią oddział Muzeum Ustrońskiego. Bibliofile i wszelkie “artystyczne dusze” poczują się jak u siebie w domu.

Ekspozycje stałe prezentują prace z wielu różnych dziedzin: fotografii, grafiki, wycinanki, medalierstwa, plakatu, malarstwa… Szczególne miejsce w zbiorach zajmują drzeworyty sztorcowe i akwarele autorstwa Pawła Stellera, a także dzieła innych twórców z regionu: Jadwigi Smykowskiej czy Jana Wałacha. Muzeum prowadzi również dość szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą i edukacyjną. Zajmuje się także organizacją prelekcji, wernisaży, spotkań autorskich (z pisarzami i nie tylko), kameralnych koncertów, warsztatów plastycznych dla dzieci i podobnych wydarzeń kulturalnych.

Do najcenniejszych przedmiotów w “Zbiorach Marii Skalickiej” zalicza się bogato zdobiony, kobiecy strój ludowy (razem z tzw. filigranem cieszyńskim, czyli tradycyjną biżuterią), ręcznie malowaną porcelanę, medale (a zwłaszcza serię królewską), pieczęcie i monety oraz rozmaite starodruki - w ten czy inny sposób związane z historią Śląska Cieszyńskiego.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Wejściówki do muzealnych Zbiorów Marii Skalickiej:

  • normalne 5 zł
  • ulgowe 4 zł
  • grupowe (+10 osób) - 4 zł normalne, 3 zł ulgowe
  • zezwolenie na robienie zdjęć - +5 zł

Filia Muzeum Ustrońskiego, powstała na bazie prywatnej kolekcji książek i dzieł sztuki. Na “Zbiory Marii Skalickiej” składają się m.in. prace regionalnych artystów (np. akwarele i drzeworyty Pawła Stellera), 3500 ekslibrisów, medale, wystawny kobiecy strój ludowy (z kompletem biżuterii), archiwalne zdjęcia i wiele innych, związanych z lokalną kulturą rzeczy.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz